Czas edukacji szkolnej to szczególny okres w życiu każdego człowieka. To sam zawierane są przyjaźnie na całe życie, zawierane są najróżniejsze relacje, kształtuje się światopogląd i przede wszystkim – zdobywa się wiedzę. Wiedzę z zakresu nauk ścisłych, takich jak fizyka czy matematyka, nauk przyrodniczych, języka ojczystego oraz języków obcych. Młodzi ludzie nauczani są także historii, kultury, oraz przystosowania do życia w rozbudowanym społeczeństwie. Aby tę wiedzę przekazać jak najlepiej, przed szkołą stoi wyzwanie, jakim jest wybór odpowiednich pomocy naukowych.

Najefektywniejsze pomoce naukowe

Do najefektywniejszych pomocy naukowych należą

podręczniki

– prezentacje multimedialne

– mapy

– plansze, wykresy, infografiki

– drewniane pomoce naukowe, np. liczydło

– obrazki, zdjęcia

– karty do rozwiązywania zadań

Zdecydowanie bardzo efektywną naukę zapewnia dobór odpowiedniego podręcznika, gdyż może on skupiać w sobie większość wyżej wymienionych pomocy naukowych.

Zalety podręcznika jako pomocy naukowej

Podręczniki przede wszystkim są zbiorem najważniejszych informacji, jakie obowiązują w zakresie danego przedmiotu. Dostosowany do danej klasy i grupy wiekowej, często posiada także stopień zaawansowania. Obecnie podręczniki są tak dostosowane, by przygotowywały skutecznie ucznia do zbliżającego się egzaminu, który jest zwieńczeniem danego etapu edukacji, np. egzamin ósmoklasisty, matura. 

Dobry podręcznik będzie zawierał w sobie zebrane w czytelny sposób najistotniejsze informacje, a kluczowe pojęcia i definicje zwykle zapisane są wytłuszczonym drukiem. Zawarte w nim wykresy, infografiki i zdjęcia będą wspomagały skuteczniejsze zapamiętywanie materiału, zwłaszcza dla uczniów, którzy są wzrokowcami. Podręcznik najczęściej oferuje także uwagi, które wskazują na jakie treści obowiązkowo trzeba zwrócić uwagę, przed przystąpieniem do egzaminu. Zadania, które oferuje, przygotowują ucznia do udzielania odpowiedzi zgodnych z kluczem egzaminacyjnym. Książki te obecnie posiadają także dodatek w postaci płyt CD, umożliwiających dostęp do multimediów i większej ilości informacji związanych z danymi zagadnieniami.

Warto zatem wybrać podręcznik jako skuteczną pomoc dydaktyczną dla ucznia.

Podręczniki